Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kompis i Husaby

Måndagar 18.00-19.15 (för barn 6-11 år)

Vi träffas på måndagar 18.00-19.15 varannan vecka i Skälvums Missionshus och varannan vecka i Pilgrimsgården, Husaby.

Jämna veckor i Skälvum, ojämna i Husaby.

Vi är ute mycket, pysslar, sjunger, bakar mm. och har andakt.

Gruppen är ett samarbete med Equmenia.

 

Jenny  Persson

Jenny Persson

Götene pastorat

Konfirmandledare, Församlingspedagog