Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medelplana gamla kyrkogård

Urna på Medelplanas gamla kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson

Vid Medelplana kyrka finns två helt olika kyrkogårdar, kallade den gamla och den nya kyrkogården. Den gamla kyrkogården ligger vid kyrkan, med en stenmur runtomkring. Här kan man se spår av den tid då det var tydlig skillnad mellan rik och fattig. Här finns stora monument och gravstenar, en del omgivna av järnstaket. Men här finns också små gravstenar utan någon som helt utsmyckning.

Medelplana nya kyrkogård är belägen på andra sidan allfarvägen, från kyrkan räknat. Här är de flesta gravstenar av ordinär storlek, placerade i ordnade rader och kvarter. Här finns både minneslund och askgravplats. Också denna kyrkogård är omhägnad av en stenmur med höga träd som skuggar skönt varma sommardagar.       

Gravstenar på Medelplana gamla kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana, Västerplana, Österplana