Meny

Medelplana kyrka

Medelplana, vars äldsta namn är "Medel Up I Landom", fick sin första stenkyrka omkring 1150

Kyrkan är öppen dagligen klockan 09:00-16:00 under perioden maj-september 2020.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Kyrkan kan ha varit tillägnad S.ta Elin (Helena) av Götene och Skövde. En källa som bär hennes namn är belägen strax norr om kyrkan. En källa uppkallad efter S:ta Appollonia finns också i socknen.

Inne i Medelplana kyrka. Bild: Frida Gustafsson

Under åren har kyrkan genomgått flera förändringar. Bland annat höjdes tornet något och tornhuven ersattes av en kopparklädd spira i gotisk stil under 1800-talet. Yttermurarna befriades från puts.
Inne i kyrkan öppnade en flack truimfbåge nordväggen mot den nya sakristian och mellan kor och skristia sattes ettträskrank med snickerier upp. En portal togs upp i sydväggen och kassettak byggdes in och tidens anda fick de vitkalkade väggarna kvadermålning.

Altaret fick sin nuvarande placering under 1850-talet. Altartavlan målades och skänktes till kyrkan av Johan Aureller någon gång på 1670-talet. Bild: Frida Gustafsson
Predikstolen, som 1902 ersatte en tidigare, är ritad av F A Wahlström och utförd i måtfull renässansstil. Bild: Frida Gustafsson
Dopfunten är gjord av sandsten. Bild: Frida Gustafsson

Dopfunten är av sandsten och har romanska stildrag. Dopfunten är utförd av förman Valter Nilsson på Råbäcks mekaniska stenhuggeri och silverfatet av lidköpingssmeden Sven Ahlström.

Ett gammalt tornur i Medelplana kyrka
I tornet förvaras ett tornur. Bild: Frida Gustafsson

I tornet förvaras ett tornur. Många delar saknas och dess tillstånd är dåligt. 1807 omtalas det som "nytt och kostbart" och var enligt ett sockenstämmoprotokoll tillverkat av urmakaren Johannes Larsson i Hassle.

I tornet kan man även hitta en straffstock. Bild: Frida Gustafsson

I tornet förvaras också straffstocken. Missdådarna satt fastlåsta under gudstjänsttid, en eller två söndagar beroende på förseelsens art, då de utsattes för glåpord och spott av besökarna på väg in eller ut från kyrkan. Under Carl XI:s regering kom 1686 en ny kyrkolag som bland annat stadgade att straffstock eller skampall finnas i varje församlingskyrka, ett led i den strämga karolinska kyrkotukten. Sockenstämman utmätte straffen för mindre allvarliga förseelser, ofta sedlighetsrelaterade. 1686 års kyrkolag upphävdes under Carl XIV Johans regering.

In English

Karin Claesson

Götene pastorat

Kyrkvakmästare

Mer om Karin Claesson

Kyrkvaktmästare Kinnekulle