Viktiga uppdateringar med anledning av Covid-19 pandemin

(Uppdaterad 2020-12-18)

22 november - 31 januari
Max åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster.
Vi följer rådet från Folkhälsomyndigheten och ställer därför in alla fysiska gudstjänster, samt all barn-, ungdom- och vuxenverksamhet för att bromsa smittspridningen.

Vid begravningsgudstjänst är maxantalet 20 deltagare + 4 personal.

Vid Dop, Vigsel
, andra gudstjänster, andra sammankomster är maxantalet 8 deltagare + 4 personal

Fortsätt att be, be för vårt land, be för alla som drabbats av Coronan, be för vårt pastorat.

 

__________________________________________

Nya bokningar: Expeditionen skall vid nya bokningar meddela att besöksbegränsningen finns och att den gäller tills vidare och att inga undantag medges

Ansvar: Vid varje gudstjänst och kyrklig handling eller annan sammankomst är ansvaret personalens. Det är alltid tjänstgörande präst som har sista ordet. Tjänstgörande präst har mandat att vänligt men bestämt avvisa besökare som gör att besöksantalet överskrids.
Överträdelser kan straffas med böter eller fängelse i sex månader! 

När ny information kommer som påverkar verksamheter och gudstjänster meddelas den så fort som möjligt via hemsida och sociala medier samt genom tidningsannonser och affischer. 

I övrigt gäller fortfarande, som i hela samhället, att tvätta händerna ofta och noga. Att inte handhälsa och att inte delta i någon verksamhet eller några gudstjänster om man har minsta förkylningssymptom.

Kyrkans personal står självklart till förfogande för själavård och samtal. Många av oss känner oro och kan därför behöva någon att tala med.
Ring pastorsexpeditionen 0511-285 00 för kontakt.

Förbön
Till sist vill jag uppmana alla till förbön för den rådande situationen och för alla som drabbats av Coronasmittan. Här en bön du kan använda om du vill: 

Herre Jesus Kristus, vi ber till Dig för alla som drabbats av Coronaviruset både i vår närhet och ute i världen. Var nära dem som är sjuka, dem som smittats och dem som förlorat anhöriga i sjukdomen. Se till alla som arbetar i sjukvården med att bekämpa smittan, ge dem kraft och uthållighet. Vi ber för regeringen, myndigheter och andra som har att fatta svåra beslut i dessa dagar. Vi ber för oss själva, för vår oro och för alla våra frågor. Gud, omslut oss alla med din kärlek och håll oss i din hand. Amen

Claes Björndahl

Kyrkoherde

______________________________________________

Svenska kyrkan följer utvecklingen och för en pågående dialog med ansvariga myndigheter. Vad gäller verksamheten följs de råd och riktlinjer som ges av dessa myndigheter. 


För mer info och länkhänvisningar klicka här.

Länk till Götene kommuns hemsida 

Ta hand om dig!