Meny

Viktiga uppdateringar med anledning av Covid-19 pandemin

(Uppdaterad 2020-06-09)

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridning av Covid-19

Följande gäller för Götene pastorat.

 • Håll avstånd - 2 meter. 
  Detta gäller alla kyrkor och samlingslokaler i Götene pastorat.

 • Gudstjänst, dop, vigsel, begravning, och övrig verksamhet sker med begränsat antal besökare.

 • Sitt glest (2 m). Håll avstånd även när du lämnar lokalen.
 • Vi ber er respektera varje kyrkas begränsning angående antal besökare/tillfälle.
  OBS! Se nedan då även personalen (ca 5 pers.) räknas in i antalet.

  Götene 30
  Holmestad 50
  Vättlösa 32
  Kinne-Vedum 20
  ­­­­­_______________

  Husaby 40    
  Skälvum 20
  Ova 30
  Ledsjö 30
  Kinne-Kleva 50
  _____________

  Forshem 50
  Fullösa 25
  Kestad 15
  Hönsäter 25
  Medelplana 50
  Västerplana 40
  Österplana 50
  ____________

  Källby 50
  Hangelösa 50
  Skeby 25
  Broby 10
  Pastoratsgården – 50 om man använder hela stora salen

 

 • Nya bokningar: Expeditionen skall vid nya bokningar meddela att besöksbegränsningen finns och att den gäller tills vidare och att inga undantag medges

Ansvar: Vid varje gudstjänst och kyrklig handling eller annan sammankomst är ansvaret personalens. Det är alltid tjänstgörande präst som har sista ordet. Tjänstgörande präst har mandat att vänligt men bestämt avvisa besökare som gör att besöksantalet överskrids.
Överträdelser kan straffas med böter eller fängelse i sex månader! 

När ny information kommer som påverkar verksamheter och gudstjänster meddelas den så fort som möjligt via hemsida och sociala medier samt genom tidningsannonser och affischer. 

I övrigt gäller fortfarande, som i hela samhället, att tvätta händerna ofta och noga. Att inte handhälsa och att inte delta i någon verksamhet eller några gudstjänster om man har minsta förkylningssymptom.

Kyrkans personal står självklart till förfogande för själavård och samtal. Många av oss känner oro och kan därför behöva någon att tala med.
Ring pastorsexpeditionen 0511-285 00 för kontakt.

Förbön
Till sist vill jag uppmana alla till förbön för den rådande situationen och för alla som drabbats av Coronasmittan. Här en bön du kan använda om du vill: 

Herre Jesus Kristus, vi ber till Dig för alla som drabbats av Coronaviruset både i vår närhet och ute i världen. Var nära dem som är sjuka, dem som smittats och dem som förlorat anhöriga i sjukdomen. Se till alla som arbetar i sjukvården med att bekämpa smittan, ge dem kraft och uthållighet. Vi ber för regeringen, myndigheter och andra som har att fatta svåra beslut i dessa dagar. Vi ber för oss själva, för vår oro och för alla våra frågor. Gud, omslut oss alla med din kärlek och håll oss i din hand. Amen

Claes Björndahl

Kyrkoherde

______________________________________________

Svenska kyrkan följer utvecklingen och för en pågående dialog med ansvariga myndigheter. Vad gäller verksamheten följs de råd och riktlinjer som ges av dessa myndigheter. 


För mer info och länkhänvisningar klicka här.

Länk till Götene kommuns hemsida 

Ta hand om dig!