Liljebladet

är Götene pastorats folder och kommer ut med 4 nummer per år

Skulle du inte få Liljebladet i din postlåda finns det att hämta i pastoratets kyrkor, församlingshem, Kyrkornas Second Hand och på InfoPoints.

Hör av dig om du har du synpunkter eller vill bidra med något till Liljebladet?

Redaktör: Maria Jansson, kommunikatör, 0511-285 47.
Ansvarig utgivare: Claes Björndahl, kyrkoherde.

_________________________________________

lILJEBLADET SOM PDF:

Våren 2021

Vintern 2020-2021


Hösten 2020

Sommaren 2020

Våren 2020

Vintern 2019-2020


Hösten 2019

Sommaren 2019

Våren 2019

Vintern 2018-2019