Liljebladet

är Götene pastorats folder och kommer ut med 4 nummer per år