Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppet hus i Götene

Tisdagar 16.00-19.00 (för barn och vuxna, 0 år och uppåt)

Vi träffas i Götene församlingshem på tisdagar 16,00-19.00

Öppet hus är en gemenskap för både vuxna och barn. 
16.00            Drop-in, fika
16.30            Pyssel, lek under hela kvällen
17.15            Samling i Ungdomsrummet för ALLA. (Sång, Bibelberättelse, bön,
                       ljuständning, kollekt)
19.00            Slut

Samlingen kl.17.15 är den sammanhållande punkten för alla. Under de 15 minuterna har vi ingen lek, pyssel eller fika, utan gör en andaktsfull stund tillsammans. Under andakten tar vi upp en frivillig kollekt.

Björn Carlstedt

Björn Carlstedt

Götene pastorat

Konfirmandansvarig, Församlingspedagog

Veronica Lindström

Veronica Lindström

Götene pastorat

Diakon

Mer om Veronica Lindström

Götene pastorat