Foto: Maria Jansson

Kinne-Kleva kyrka

Kyrkan från år 1870 byggd av sandsten i rundbågestil

Kyrksalen i Kinne-Kleva kyrka.
Inne i Kinne-Kleva kyrka. Foto: Frida Gustafsson

År 1850 började man diskutera att slå samman Sils och Kinne-Kleva kyrkor till en. Den gemensamma kyrka som sedan byggdes var färdigställd år 1870. Den är byggd av sandsten i rundbågestil med absidformad sakristia.

Några intressanta medeltida inventarier har bevarats från de gamla kyrkorna. För att täcka kostnaderna för kyrkobygget ansöktes om att få ta in kollekt från hela riket, vilket beviljades av Domkapitlet. 

Rebecka Stenblom

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare