Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kinne-Kleva kyrka

Kyrkan färdigställdes år 1870

Kyrkan har sommaröppet enligt överenskommelse.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexp. tel. 0511-28500

__________________________________________________________________________

Inne i Kinne-Kleva kyrka
Inne i Kinne-Kleva kyrka. Bild: Frida Gustafsson

År 1850 började man diskutera att slå samman Sils och Kinne-Kleva kyrkor till en. Den gemensamma kyrka som sedan byggdes var färdigställd år 1870. Den är byggd av sandsten i rundbågestil med absidformad sakristia.

Några intressanta medeltida inventarier har bevarats från de gamla kyrkorna. För att täcka kostnaderna för kyrkobygget ansöktes om att få ta in kollekt från hela riket, vilket beviljades av Domkapitlet. 

Sören Svensson

Sören Svensson

Götene pastorat

Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Sören Svensson

Husaby, Skälvum, Kinne-Kleva