Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kestads kyrkogård

Gravar på Kestads kyrkogård Bild: Frida Gustafsson

Kestad är den minsta kyrkan i Kinnekulle församling. Kyrkogården är inte heller så omfattande i storlek där den ligger i direkt anslutning till bondgårdarna runtomkring. Gräsgravar är vanligast på denna kyrkogård, men som alternativ gravsättning finns från år 2017 en askgravplats.

Gravar på Kestads kyrkogård Bild: Frida Gustafsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana, Västerplana, Österplana