Meny

Källby kyrka

Källby kyrka är daterad till 1100-talets senare del. Den är uppförd i romansk stil av sandsten

Kyrkan har sommaröppet enligt överenskommelse.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Alltsedan stenåldern har människor bott och verkat i Källbytrakten. De har lämnat spår efter sig i form av olika fornminnen som domarringar, gravfält, rösen, runstenar m.m.

Källby kyrka är daterad till 1100-talets senare del. Den är uppförd i romansk stil av sandsten, s.k kvadrar och bestod av torn, långhus och kor. Delar av tornet och långhusets västra mur är numera de enda som återstår av den medeltida kyrkan. Kyrkan var med stor sannolikhet oputsad fram till renoveringen vid 1790-talets början. 

År 1677 skänkte greve Magnus Gabriel de la Gardie en altartavla som var "gjorden uppå Lecköö." Altartavlan är numera försvunnen. Vidare förärade han till kyrkan et antal fönster med järngaller som strax blev "inmurade" och en predikstol.

År 1884 fick kyrkan sin nuvarande altartavla. På prästgårdsvinden hittade man en annan altartavla, "Jesus från Getsemane", målad av Anders Kilander. Den har man hängt på långhusets sydsida.

På långhusets norra sida hänger en skulptur av Maria med Krisusbarnet; ett mycket vanligt motiv i kyrkokonsten. den är tillverkad under 1400-talet i ek och skuren i ett enda stycke. 

Vid långhusets södra sida intill koret står dopfunten. Den är av tidigromansk typ och har ett tömningshål i mitten. Tillverkaren av dopfunten är inte med säkerhet känd, men kan vara den samme mäster Johannes som gjorde dopfunten i Hangelösa.

Marita Blomquist Svensson

Marita Blomquist Svensson

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Marita Blomquist Svensson

Källby