Meny

Husaby kyrka

Husaby kyrka har mycket gamla anor

Kyrkan är öppen dagligen klockan 08:00-20:00 under perioden april till september 2020.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpiditionen på telefon 0511-285 00.

__________________________________________________________________________

Husaby kyrka har mycket gamla anor

Den första kyrkan på platsen var en stavkyrka, till vilken ett torn byggdes på 1000-talet, ett så kallat västverk med halvrunda trapptorn i norr och söder. Stavkyrkan ersattes i början av 1100-talet av ett långhus med absidförsett kor byggt av tuktad sandsten i romansk stil.

Kyrksalen i Husaby kyrka.
Bild: Frida Gustafsson

Kyrkans valv kom till på 1300-talet med målningar. Dessa överkalkades på 1700-talet med togs åter fram vid restaureringen 1901. De var då svårt skadade och målades om med bilder ur Jesu liv, utom i koret, där de ursprungliga målningarna är kvar.

Korskranket är bevarat, som under medeltiden.
Korskranket är bevarat, som under medeltiden. Det avskiljde helt långhuset från koret. I triumfbågens norra vägg finns den ambo, som under den katolska tiden användes som predikstol. Bild: Frida Gustafsson
Den nuvarande predikstolen i Husaby kyrka är från 1671.
Den nuvarande predikstolen i Husaby kyrka är från 1671. Bild: Frida Gustafsson
Altartavlan i Husaby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan är en gåva från Magnus Gabriel de la Gardie på Läckö.
Altaret i Husaby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan är skänkt av Magnus Gabriel de la Gardie 1671. Bild: Frida Gustafsson
Dopfunten i Husaby kyrka är från 1200-talet.
Dopfunten i Husaby kyrka är från 1200-talet Bild: Frida Gustafsson
Triumfkorset i Husaby kyrka är från 1200-talet.
Processionskrucifix gjordes år 2000 av Martin Hansson. Bild: Frida Gustafsson
Altaret i Husaby kyrka är av sten och har en relikgömma.
Altaret i Husaby kyrka är av sten och har en relikgömma. Bild: Frida Gustafsson
Ett hagioskåp, eller möjligen kommunionfönster, från medeltiden finns bevarat i korets södra vägg.
Ett hagioskåp, eller möjligen kommunionfönster, från medeltiden finns bevarat i korets södra vägg. Bild: Frida Gustafsson
Koret i Husaby kyrka.
I koret finns också en madonnatavla och två altarskåp från 1300-talet, skurna i ek jämte två lekmannaaltare som under medeltiden var placerade vid triumfbågens södra och norra vägg i långhuset. Bild: Frida Gustafsson
I väggen finns murat hål för en gammal ambo i Husaby kyrka.
Ambo i Husaby kyrka Bild: Frida Gustafsson

Predikningar på svenska var sällsynta under medeltiden. De som hölls framfördes i en så kallad ambo. I Husaby finns en sådan. Den utgörs av en öppning i ena korväggen, riktad mot långhuset. Här stod prästen och talade till folket. Framför honom, i själva öppningen, låg en stenplatta med en inskrift på latin som betyder "När prästen i ambon står Och talar så klart han förmår Då bliver det han vill bära Förvisso en frälsningens lära".

I Husaby finns Sveriges äldsta möbel, en biskopsstol från 1200-talet. Det var när biskopen kom till sitt gods och besökte Husaby kyrka som stolen kom in i bilden. Då som nu var den uppställd i koret. För den fick församlingen motta medalj och diplom på världsutställningen i Paris 1867.

Ljusbärare i Husaby kyrka. Tillverkad av smeden Therese Enldahl.
Ljusbärare i Husaby kyrka. Tillverkad av smeden Therese Enldahl. Bild: Frida Gustafsson
Dopdroppar i glas hänger i dopträdet i Husaby kyrka.
Dopdroppar i Husaby kyrka Bild: Frida Gustafsson
Sören Svensson

Sören Svensson

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare