Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hönsäters kyrkogård

Minneslund på Hönsäters kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson

Hönsäters kapell och kyrkogård är den senast tillkomna i Kinnekulle församling, kyrkan firade hundraårsjubileum år 2013. Platsen är belägen på Kinnekulles sluttning och uppbyggd i etage med kalkstensmurar mellan. Den relativt nyanlagda Askgravplatsen är också den uppbyggd av kalksten och till formen lik Kinnekulle. Askgravplatsen liksom Minneslunden är placerade på den över delen av kyrkogården. I Minneslunden finns möjlighet att sitta ner och meditera eller minnas de människor som är gravsatta här. Precis framför kyrkporten växer två enorma cypresser och på baksidan av kyrkan finns tre stora askar, säkert lika gamla som kyrkogården. Utmed en av murarna finns en speciell plats för urngravar. På sluttningen upp mot Kinnekulle växer om våren blåsippor, vitsippor och gullvivor, liksom en mängd andra blommor.   

Askgravplats på Hönsäters kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson
Hönsäters kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana, Västerplana, Österplana