Foto: Maria Jansson

Hönsäters kapell

Kapellet från 1913 med interiör från 1600-talet

Så lyder inskriptionen på den ena sidan av kyrkklockan i Hönsäters kapell

Hönsäters kapell har helt bekostats av Hellekis Aktiebolag, som överlämnade det som gåva till Österplana församling i samband med att bolaget genom fusion uppgick i Skånska cementaktiebolaget år 1913.

Kyrksalen i Hönsäters kapell.
Inne i Hönsäters kapell Foto: Frida Gustafsson

Bolaget hade först tänkt sig att bygga en församlingslokal i samband med att en församlingsdiakon tillsattes. Lokalen skulle mot en billig penning upplåtas för församlingsvården i Österplana och Medelplana församlingar. Detta beslöts av bolagets styrelse i början av 1910. Strax efter gjordes emellertid en framställning från arbetarna vid cementfabriken i Hönsäter, varvid framhölls behovet av en närbelägen kyrkogård. Detta ledde till att bolaget ändrade det tidigare beslutet och bestämde sig för att i stället bygga ett kapell med kyrkogård.

Altaret i Hönsäters kapell.
Altaruppsatsen är sammansatt av delar och skulpturer från altaret i Österplana gamla kyrka. Foto: Frida Gustafsson

Altaruppsatsen är sammansatt av delar och skulpturer från altaret i Österplana gamla kyrka. De liggande genierna överst liksom de sittande gestalterna är troligen från mitten av 1600-talet då general Harald Stake lät restaurera den gamla kyrkan i Österplana. 
Mittavlan är omramad av en vacker kolonnarkitektur. På kortväggen hänger två skulpturerade skyddshelgon, ett på var sida av altaret. Av em torde den i nunnedräkt vara den äldsta.

Krucifix i Hönsäters kapell.
Krucifixet är gjort av elfenben och troligen ett renässansarete, möjligen från 1400-talet. Foto: Frida Gustafsson
Broderi på altarringen i Hönsäters kapell.
Foto: Frida Gustafsson
Predikstolen i Hönsäters kapell.
Predikstolen är utförd i ek år 1661. Den är smyckad med ovanligt rik skulpturskrud av närmast skånsk-dansk karaktär. Skänkt på sin tid av general Stake. Foto: Frida Gustafsson
Dopfunten i Hönsäters kapell.
Även dopfunten av trä med ett dopfat av malm är skänkta av general Stake. Foto: Frida Gustafsson

Även dopfunten av trä med ett dopfat av malm är skänkta av general Stake. På dopfuntens lock ser man sex skulpturerade hermer.  I dopfatets botten finns en relief föreställande Jungfru Marie bebådelse, däromkring en minuskelinskription. På fatets brätte ser man punsade smärre ornament och även två ingraverade vapenskäldar. Dessa är troligen inte svenska. Hela fatet är en så kallad Nurnbergerarbete troligen från 1400-talet. Man kan väl tänka sig att fatet är ett krigsbyte som general Stake haft med sig från Tyskland.

Karin Claesson

Götene pastorat

Kyrkvakmästare