Meny

Holmestads kyrkogård

Kyrkogården är belägen 300 meter söder om kyrkan.

På vänster sida om kyrkogårdens mittgång stod den gamla kyrkan i sten, den nämndes först 1540 och var troligen från 1400-talet. kyrkan revs 1974 eftersom den blivit för liten. 
Kyrkogårdsmuren består av en kallmur av kalksten. Kyrkogårdsporten mitt på norra sidan består av i senare tid huggna granitblock där den äldre portens överdelar bestående av kalkstensplattor med därpå stympad kon och stenklot kröner de nya stolparna. Portens smidda järngrindar är från 1846.

Gammal gravsten på kyrkogården
Gammal gravsten på kyrkogården.