Meny

Hangelösa kyrka

Kyrkan invigdes första advent 1873

Kyrkan har sommaröppet enligt överenskommelse.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

__________________________________________________________________________

I Hangelösa socken byggdes sannolikt den första kyrkan i början av 1000-talet, på 1100-1200-talet byggdes den stenkyrka som stod cirka tio meter söder om den nuvarande kyrkan. Eftersom den var i dåligt skick, revs den i februari 1873, samma år som den nya uppfördes. Kyrkan invigdes första advent 1873. 

Bild: Maria Jansson

Bland inventarierna finns främst en ytterst märklig S:t Olofsbild i sandsten, där dock huvudet är avslaget. Den är kanske den äldsta i landet av sitt slag.

Altartavlan från 1915 är målad av järpåskonstnären Sven Linderoth. På överdelen av altaret finns en änglabild och keruber.

Dopfunten är enligt forskare huggen omkring år 1130 och är helgad åt Olof den helige. 

På predikstolen finns utskurna figurer som föreställer Kristus och apostlarna Johannes, Petrus och Paulus.

Annelie Classon

Annelie Classon

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Annelie Classon

Kyrkvaktmästare - Källby