Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hangelösa kyrkogård

Bild: Frida Gustafsson
Bild: Frida Gustafsson
Skylt på Hangelösa kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson
Sten där det står "Gud är kärleken". Stenen finns på Hangelösa kyrkogård
Bild: Frida Gustafsson
Marita Blomquist Svensson

Marita Blomquist Svensson

Götene pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare