Järngrind till Medelplana nya kyrkogård.
Foto: Frida Gustafsson

Gravskötsel

Götene pastorat erbjuder tre olika alternativ:

A. Ettårigt löpande avtal som betalas via faktura en gång om året. Årsavgiften ligger på 1.000 kr eller 1.150 kr beroende på hur stor planteringsytan är.

B. Fasttidsavtal 3 år. Kostnad 3.000 kr eller 3.400 kr, beroende på hur stor planteringsytan är. Betalas i förskott via faktura.

Skötseln innefattar följande:

Vårplantering, sommarplantering samt vintersmyckning till allhelgonahelgen. Tvättning av gravsten. Vattning och rensning ingår samt borttagning av vissna blommor i vas.

C. Fasttidsavtal för enbart gräsputs som kostar 200 kr per år. Betalas mot faktura för fem år i taget.

I det gravbrev som alla gravrättsinnehavare får, informeras de om gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta innefattar skötsel och ansvar för gravsten. Det ingår även att svara för gräsputs runt gravrabatt eller gravsten. Skötseln av den enskilda graven kan antingen ske av gravrättsinnehavaren själv eller genom att denna låter pastoratet utföra skötseln mot en avgift, så kallat gravskötselavtal.

Avgiften för gravskötseln är 1.000 kr eller 1.150 kr per år beroende på planteringsytans storlek. I gällande gravskötselavtal ingår gräsputs. Betalas mot faktura.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att sköta den enskilda graven. Trots detta valde många församlingar/samfälligheter att själva utföra delar av denna skötsel med allmänna medel (dåvarande församlingsskatten). År 2000 skildes kyrkan från staten. Samtidigt infördes dels en kyrkoavgift för medlemmar i svenska kyrkan som ska bekosta församlingsverksamheten, dels en statlig begravningsavgift som är obligatorisk. Begravningsavgiften får enligt lag endast användas för kyrkogårdens allmänna ytor, såsom gräsmattor och gångar med mera.

Om pastoratet låter begravningsavgiften bekosta skötseln av enskilda gravar, så är detta orätt mot de som fullgör sina skyldigheter genom att själva sköta sina gravar eller som genom gravskötselavtal betalar för att få skötseln utförd av pastoratet. Dessutom är det heller inte rätt att de som är medlemmar i Svenska kyrkan genom sin kyrkoavgift skall bekosta grundskötsel för de gravrättsinnehavare som har valt att lämna Svenska kyrkan eller som är bosatta i annan församling/pastorat.

Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa:
Daniel Gustavsson, fastighets- och kyrkogårdschef, 0511-285 52 eller
Kjell Gustafsson, ordförande i kyrkofullmäktige, 0511-34 30 07.
Det går även bra att mejla till daniel.a.gustavsson@svenskakyrkan.se