Skylt om att gravrättsinnehavare sökes.
Foto: Frida Gustafsson

Gravrättsinnehavare

Till gravrättsinnehavare i Götene pastorat

En första mätning och säkring av gravstenar i Götene pastorat har under 2015-2016 genomförts.

De gravar vars tid för åtgärd löpt ut kommer att läggas ner på gravplatsen eller forslas bort då säkringen är en tillfällig åtgärd. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att graven är säker för allmänhet och egendom.

Borttagningen av gravstenar tillhörande återlämnade gravrätter pågår. Kyrkogårdsförvaltningen vill uppmana gravrättsinnehavare att sätta sig in i vad ett återlämnande innebär och ta kontakt med släktingar som eventuellt kan vara intresserade att ta över gravrätten.

Det är endast registrerad gravrättsinnehavare som får blankett angående återlämnande. Intressenter kan vända sig direkt till kyrkogårdsförvaltningen för information.

Foto: Frida Gustafsson

Gravrättsinnehavaren är den person som är antecknad som innehavare 
av en bestämd gravplats. Det är gravrättsinnehavaren som avgör vilka andra personer som får begravas i graven samt hur gravplatsen ska smyckas utifrån gravvårdsbestämmelserna. Gravrättsinnehavaren har även ansvaret för att graven hålls i vårdat skick. Antingen sköter denne gravplatsen själv eller så köps gravskötseln av kyrkogårdsförvaltningen.

Vid dödsfall
Om en gravrättsinnehavare avlider ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen om vem som ska bli ny gravrättsinnehavare.

Vi söker bland annat gravrättsinnehavare i:
* Forshem
* Fullösa
* Hönsäter
* Kestad
* Medelplana gamla kyrkogård
* Medelplana nya kyrkogård
* Västerplana
* Österplana