Foto: Maria Jansson

Götene församlingshem

Besöksadress

Skolgatan 1
533 31 GÖTENE

Hyra Götene församlingshem

I samband med dop, vigsel, konfirmation eller begravning kan du hyra lokal kostnadsfritt om du är medlem i Svenska kyrkan.

Lokaler hyrs inte ut till organisationer, privatpersoner eller sammanslutningar vars idéer och värderingar står i strid mot Svenska kyrkans. Spritservering ej tillåten.

Priserna gäller per tillfälle. Kyrkoherden ansvarar för tillämpning av villkor och taxor.

 

 

Stora salen

900 kronor för hyra av stora salen (max 250 personer)

Bordsdukning i både stora och lilla salen för 230 personer, Götene församlingshem.
Foto: Götene pastorat
Vacker bordsdukning i Stora salen, Götene församlingshem.
Stora salen i Götene församlingshem rymmer max 250 personer och kostar 900 :- att hyra. Foto: Frida Gustafsson
Vacker bordsdukning i Stora salen, Götene församlingshem.
Stora salen i Götene församlingshem. Foto: Frida Gustafsson

Lilla salen

600 kronor för hyra av lilla salen (60 platser)

Lilla salen, Götene församlingshem.
Lilla salen i Götene församlingshem rymmer 60 platser och kostar 600 :- att hyra. Foto: Frida Gustafsson

Salongen

600 kronor för hyra av salongen (32 platser)

Salongen i Götene församlingshem.
Foto: Frida Gustafsson

Kök, övre plan

400 kronor för hyra av kök på överplan

Övre köket i Götene församlingshem.
Foto: Frida Gustafsson
Övre köket i Götene församlingshem.
Köket på övre plan i Götene församlingshem kostar 400 :- att hyra. Foto: Frida Gustafsson

Eden

600 kronor för hyra av lokalen Eden. (max 60 platser)

Ängen

400 kronor för hyra av lokalen Ängen. (24 platser)

Ungdomsrum

400 kronor för hyra av ungdomsrummet.

Lekrum

200 kronor för hyra av lekrummet.

Kök, nedre plan

400 kronor för hyra av köket på nedre plan

Barnkalas

500 kronor för barnkalas. (lekrum, ungdomsrum och kök på nedre plan ingår i hyran)

Vättlösa kyrkstuga

250 kronor för hyra av Vättlösa kyrkstuga.

FAKTA

I Götene församlingshem finns lokaler som rymmer mellan 10 och 200 personer. Församlingshemmet har utrustade kök, AV-utrustning och goda parkeringsmöjligheter.