GDPR: Förtroendevald

Om du är förtroendevald i Götene pastorat hanterar vi dina personuppgifter.

Götene pastorat vill vara transparenta med vår hantering av personuppgifter och vill därför informera dig om hur dina uppgifter som förtroendevald hanteras.

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och lag samt hålla en god kontakt med dig som förtroendevald i församlingen behöver vi samla in följande personuppgifter om dig:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Funktion
Arvode 
Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att ditt uppdrag som förtroendevald ska kunna fullgöras.