Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fullösa kyrkogård

Gravsten på Fullösa kyrkogård Bild: Frida Gustafsson
Gravsten på Fullösa kyrkogård Bild: Frida Gustafsson

Runt Fullösa kyrka ligger en typisk landsortskyrkogård, omgärdad av en väl uppbyggd stenmur och med gamla träd strategiskt utplacerade. Den lilla vita kyrkan och den röda klockstapeln är centrum på denna kyrkogård. Kistgravar och urngravar fyller upp hela området och visar att här finns både gamla och nya gravstenar. År 2017 byggdes en askgravplats med 31 platser.

På våren städas det i alla skrymsler och vrår.
Vårstädning på Fullösa kyrkogård Bild: Frida Gustafsson
Fullösa kyrkogård
Översiktsbild av Fullösa kyrkogård Bild: Frida Gustafsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Fullösa, Hönsäter, Kestad, Medelplana, Västerplana, Österplana