Meny

Forshems kyrkogård

Forshems kyrkogård i vårsol
Forshems kyrkogård i vårsol Bild: Frida Gustafsson

Forshems kyrka är byggd på 1100-talet. Sedan den tiden har människor kommit till kyrkogården för att begrava sina avlidna anhöriga. Den äldsta delen av kyrkogården är omgärdad av en vacker stenmur och naturligt indelad i de olika kvarteren. Ett av dessa kvarter är vad vi kallar för urnlund. En plats speciellt anpassad för urngravar. Men naturligtvis går det bra att sätta ner urnor också i befintliga kistgravar på de andra kvarteren. Kvarter E och F kallas i folkmun för ”Den nya delen” och har varit i bruk i några tiotal år. På den allra nyaste delen av kyrkogården, belägen mellan kyrkan och församlingshemmet, finns sedan några år tillbaka en Minneslund, och från sommaren 2014 även en Askgravplats. På en del av det nya området är en rondell planterad. Under sommarsäsongen finns bänkar utplacerade där, en plats som inbjuder till stillhet och vila. Höga träd runt hela kyrkogården ger under varma sommardagar behaglig skugga och under vår och höst silar solstrålarna försiktigt genom grenverket fram mot den vackra medeltida kyrkan.  

Gravsten på Forshems kyrkogård Bild: Frida Gustafsson
Forshems kyrkogård Bild: Frida Gustafsson
Gravstenar på Forshems kyrkogård Bild: Frida Gustafsson
Minneslund på Forshems kyrkogård Bild: Frida Gustafsson
Askgrav på Forshems kyrkogård Bild: Frida Gustafsson

Erik Kron

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare