Foto: Maria Jansson

Församlingshem

I Götene pastorat finns fem församlingshem belägna i Forshem, Götene, Husaby, Källby och Sil. De används främst till pastoratets egna verksamheter och hyrs ut till dopkalas, vigsel, minnesstunder och barnkalas. Församlingshemmen hyrs även ut till föreningar och företag för föreläsningar, utbildningar och konferenser.