Foto: Maria Jansson

Församlingshem

I nuläget går det inte att boka församlingshem för sammankomster (föreningar eller privata) på grund av Coronapandemin

I Götene pastorat finns fyra församlingshem. De används främst till våra egna verksamheter. De hyrs även ut till bland annat dopkalas, vigsel, minnesstunder och andra arrangemang. De hyrs ibland även ut till föreningar och företag som vill förlägga föreläsningar, utbildningar eller konferens våra omtyckta lokaler.