Foto: Jesper Anhede

Turism och besöksmål

Intresset för kyrkobyggnader och kyrkohistoria är stort. Det gäller inte bara Svenska kyrkans egna medlemmar utan sträcker sig vida utanför både kyrkans – och Sveriges – gränser. 2007 gjorde Svenska kyrkan en undersökning som visar att 36 % av svenskarna besöker en kyrka i Sverige i egenskap av turist varje år. Undersökningen visar också att det är fler som besöker kyrkan som turist än som gudstjänstdeltagare. I en rapport från 2010 noteras att bevarandet av de kyrkliga kulturvärdena – och den 1000-åriga historia som dessa för med sig i vårt land – är en angelägenhet för hela samhället och alla dess invånare.

Götene pastorat - i trakten av Kinnekulle

Den som en gång besökt Kinnekulle kommer gärna tillbaka. Redan när Carl von Linné besökte detta 306 meter höga platåberg på 1700-talet berömde han det och kallade Kinnekulle ”en plats bland de märkvärdigaste i riket”.

Berget utnämndes även nyligen till en av Sveriges vackraste platser av tidningen Svensk Naturs läsare. Den unika geologiska uppbyggnaden särpräglar området och ger upphov till ett flertal sällsynta växter, bland dem den vackra och goda ramslöken samt ett flertal olika orkidéer.

Kinnekulle har också en lång och spännande historia som går tillbaka ända till den tidiga medeltiden varför du inte behöver åka långt för att upptäcka flera sevärdheter kring kultur och historia. Ingen annanstans finns så många vackra medeltida kyrkor så tätt som här och längs med kusten ligger också de ståtliga herrgårdarna och säterierna som man kan skåda längs vägen.

Flera välbesökta och mycket omtyckta pilgrimsleder finns i trakten av Kinnekulle. Götene pastorat arrangerar pilgrimsvandringar med andakt och fikapaus. Du hittar kommande pilgrimsvandringar via vår kalender.

Finn mer inspiration till ditt besök via Turistbyråns webbsida