Meny

Dop

När en människa ska döpas samlas familj och vänner i kyrkan eller på den plats där dopet ska ske. I många kyrkor brukar den som ska döpas, föräldrar och faddrar gå tillsammans genom kyrkan fram till dopfunten. Det blir en vandring från vardagslivet till dopet.

Dopgudstjänst i kyrka
Dopgudstjänstens centrum är dopfunten. Där kan vi sjunga psalmer som den som ska döpas eller dennas familj har valt. Här läser också till exempel en fadder texten ur Bibeln om varför vi har dop.  

Alla som är med vid dopgudstjänsten inbjuds att tillsammans läsa kyrkans trosbekännelse. Den är en sammanfattning av vad hela kyrkan står för. Prästen ställer en fråga till den som ska döpas: Vill  du döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Samma fråga kan ställas till föräldrar som vill döpa sitt barn: Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Föräldrarna svarar ja.
 
Vatten hälls upp i dopfunten eller dopskålen. Det är också möjligt att döpa i en sjö eller å. Den som ska döpas får vatten öst tre gånger över sitt huvud. Vi döps i den treenige Gudens namn – Fader, Son och Helig Ande. Barnet kan också doppas helt i en stor dopfunt eller den vuxna dopkandidaten kan sänkas ner i en sjö tre gånger.
I många församlingar överlämnas ett Dopljus.  Dop- och fadderbevis delas ut till någon av föräldrarna och till faddrarna.
 
Efter en bön om att den Heliga Anden alltid ska vara med och inspirera och leda den döpta människan sänds alla ut i  vardagen igen. Det sker efter att prästen har läst en 4000 år gammal Välsignelse där Gud ger sitt löfte att alltid vara med oss. Vandringen ut ur kyrkan eller bort från dopplatsen berättar att vi lever hela livet på vandring och med möjlighet att fylla på från den kraftkälla som är dopet. En gång döpt gäller för hela livet. Gud tar inte bort sina löften och sin kallelse. Gud tror på dig.

Anneli Assarsson

Anneli Assarsson

Götene pastorat

Administration Kyrkoskrivare