Meny

Broby kapell

"Gudi till era. Broby soken til tienst. Got mig Petter Böök anno 1687 - inskription på storklockan

Broby kapell har sommaröppet enligt överenskommelse.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

__________________________________________________________________________

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag”. Den hälsningen från Hebreerbrevet i Bibeln är det första som möter besökaren till Broby kapell eftersom orden står skrivna över dörren till kyrkorummet. Under det löftet har generationer av Brobybor mötts till gudstjänst i kapellet.

 Broby kapell ligger på slätten nedanför Kinnekulle vid kanten av  Mariedalsån. Socknens namn betyder förstås helt enkelt byn vid bron. Numera är Broby en av de allra minsta socknarna i Götene pastorat med endast omkring 60 invånare. På nuvarande kyrkogård byggdes redan på 1100-talet en kyrka i sandsten. Dess yttermurar finns markerade med stenar i gräset så att man kan lätt få en uppfattning om hur den gamla kyrkan såg ut.

År 1795 kom ett kungligt brev med uppmaning att riva kyrkan och att Broby församling skulle läggas samman med Källby. Inget av detta blev dock av. Men 1819 revs den gamla och mycket slitna kyrkan på förslag av biskopen i Skara.  Av någon anledning blev vapenhuset kvar och en klockstapel byggdes ovanpå. 1876 inrättades Brobys skola i ”Broby stapel” som byggnaden nu kallades i folkmun och den fungerade som sådan fram till 1916 då den nya skolan belägen alldeles intill kyrkogården byggdes. Sedan var kapellet under några år endast gravkapell. Men 1929 beslutade kyrkostämman i Broby att sätta kapellet i stånd som gudstjänstlokal igen och den 20 november 1930 kunde det återinvigas av biskop Hjalmar Danell.

Gudstjänstrummet i det nuvarande kapellet är den gamla kyrkans vapenhus. Bland inventarier kan nämnas ett medeltida rökelsekärl och  ett krucifix som altarprydnad som tillverkades av Sven Danell till invigningen 1930. Sven Danell som senare blev biskop i Skara var adjunkt i Källby pastorat under slutet av 1920 talet  och sedan kyrkoherde år 1938-1941. År 2010 tillkom den vackra ljusbäraren från smedja Terese i Husaby.  Den senaste renoveringen skedde år 2008 då kapellet fick sin nuvarande interiör.

Broby kapell är ett levande gudstjänstrum som med sin intimitet och närhet skapar en särskild varm stämning. Då det endast rymmer ca 40 personer är det en perfekt gudstjänstlokal för kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar i mindre skala. En fin tradition i Broby är Ottan på Kristi himmelsfärds dag som vid vackert väder firas som friluftsgudstjänst på kyrkogården. 

 

Inne i Broby kapell
Inne i Broby kapell Bild: Frida Gustafsson
Annelie Classon

Annelie Classon

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Annelie Classon

Kyrkvaktmästare - Källby