Foto: Reena Black

Bibeln som Bok i Blickfånget

Vill du veta mer om Bibeln? Välkommen att vara med i Bibelstudier i Götene kyrka!

Våren 2022 arrangeras Bibelstudier ”Bibeln som Bok i Blickfånget” i samband med vissa gudstjänster i Götene kyrka.

Vad vet vi om dagens bibeltexter i vår gudstjänst?
Hur kom de till och i vilket sammanhang står de?
Vad betyder de för oss idag?

Kursledare: Monika Hedlund

vi träffas följande datum och tid

30 januari 2022, klockan 10:00 

27 februari 2022, klockan 11:00 

24 april 2022, klockan 10:00 

Har du frågor om kursen?

Kontakta Monika Hedlund via e-post monika.hedlund@svenskakyrkan.se 
eller via telefon 0511-285 89.

Bibelstudierna sker i samarbete med studieförbundet SENSUS