Meny

Begravningsavgift

Enhetlig begravningsavgift från och med 2017

Sänkt begravningsavgift
2017 blir det en gemensam begravningsavgift i hela landet förutom i Tranås och Stockholm där begravningsverksamheten sker i kommunal regi. Det är ett beslut som riksdagen har tagit. Alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten är inkluderade i den nya avgiften. Detta gäller oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte. För Götene pastorat innebär det en sänkt begravningsavgift från 45 öre till 24,6 öre. Har man en inkomst på 200 000 kr innebär det att man betalar 492 kr per år i begravningsavgift. Den nya enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet 2018. Kyrkoavgiften för tillhöriga blir oförändrad, 1,21 kr.

Sten Eriksson, fastighets- och kyrkogårdschef Götene pastorat

Vad ingår i begravningsavgiften?

Huvudman för begravningsväsendet i Sverige är Svenska kyrkan. På lokal nivå pastorat/församling. I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsväsendet. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skatt.
I den ingår:

* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
* Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
* Kremering.
* Lokal för förvaring och visning av stoft.
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Daniel Gustavsson

Götene pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef

Mer om Daniel Gustavsson

Kyrkogårds- och fastighetschef