Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Som medlem i Svenska kyrkan gäller följande vid begravning:

Tacksägelse för den döde
Förbön, ljuständning, tacksägelse och klockringning över den som avlidit sker alltid i församlingens gudstjänst, oftast söndagen efter dödsfallet. Här uttrycks tacksägelsen till Gud för den människas liv som nu dött och här innesluts den döde och de sörjande i församlingens förbön och gemenskap.

Om så önskas kan tacksägelse även hållas i en annan kyrka eller församling. Önskemål om detta kan framföras till begravningsbyrån.

Begravningsgudstjänst
När församlingen fått kännedom om begravningen kommer prästen att höra av sig om besök eller samtal inför begravningen. Ni är också välkomna att själva höra av er till prästen.

Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning.

Det finns möjligheter till egna val och personlig påverkan.

Det är viktigt att komma ihåg att en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är en kristen gudstjänst. Det betyder att det som sker i gudstjänsten måste ligga i linje med den kristna trons uppfattning.

Minnesgudstjänst
Närmast anhörig får en inbjudan till minnesgudstjänst för den döde vid allhelgona. Då läses den dödes namn upp och ljuständning sker.

Checklista inför för begravning
Vanliga frågor gällande begravning

Anneli Assarsson

Anneli Assarsson

Götene pastorat

Administration Kyrkoskrivare