Foto: Johannes Frandsen IKON

Begravning

Om du förlorar någon som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen? På denna sidan har vi samlat information somkan vara ett stöd för dig.

När någon dör och ska begravas

Här kan du läsa om det praktiska som ska göras när någon dör och vad du behöver tänka på när du planerar en begravningsgudstjänst.

 

Att välja gravplats och att sköta om en grav

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när hen levde, behöver de anhöriga välja hur och var hen ska begravas.

Ta farväl under begravningsgudstjänsten

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst.