Foto: Congerdesign

Andakt på äldreboenden

Välkommen att tillsammans med boende, anhöriga och personal fira andakt

HELENAGÅRDEN (samlingslokal Berget)
Torsdagar, klockan 15:30 *

*Götene församling, Korskyrkan och Equmeniakyrkan turas om att hålla andakter

LUNDAGÅRDEN
Onsdagar, klockan 15:30 *
* Husaby församling och Equmeniakyrkan turas om att hålla andakter

HÄLLESÄTER
Onsdagar, klockan 15:00 *
* Kinnekulle församling och Pingstkyrkan i Forshem turas om att hålla andakter

FRIDEBOGÅRDEN
Varannan onsdag, klockan 15:00, jämna veckor