Viktiga livshändelser

Ett liv innehåller många avgörande händelser. Det kan vara när det kommer en ny familjemedlem, när någon flyttar eller när en skilsmässa eller ett dödsfall inträffar. I samband med viktiga livshändelser är människor som mest öppna för att ta del av ny information och utforska nya sammanhang. Därför behöver kyrkan vara synlig och tillgänglig vid dessa tillfällen.

Kyrkokansliet har tagit fram en livstrappa som beskriver de olika åldrarna. Åldrarna är framtagna för att dels lyfta särskilt utträdesbenägna perioder i livet, tider där flest människor fattar beslut om dop, konfirmation och vad livet ska innehålla efter pension. De handlar också om att se människor som lever i ensamhushåll och tider där livet brister på olika sätt. Glädje och sorg. Varje ålder har en beskrivning om hur många procent som är gröna, gula, röda, socioekonomi och när vi vanligtvis möter dem. Har ni inte möjlighet att fördjupa er i hur det ser ut hos just er, finns en grund att utgå ifrån.

Åldrarna är baserade på livets stora livshändelser och när de genomsnittligt inträffar.

Se film om hur man sätter ord på det som är viktigt för människor. 

Foto: Magdalena Widmark