Viktiga datum Ekonomi

För att kunna främja en god ekonomisk förvaltning behövs ett gott samarbete där vi alla vet vad som ska göras, av vem och när. Vi har listat de generella datum vi arbetar efter.

Dagligen

 • Ekonomiassistent hanterar kund- och leverantörsfakturor
 • Attest av leverantörsfakturor behöver göras löpande i församlingen

Veckovis

 • Betalfil skickas av ekonomiassistent en dag i veckan, vanligtvis torsdagar och godkänns av ansvarig i församlingen samma dag
 • Ekonomiassistent önskar få in bokföringsunderlag inklusive kollektredovisning veckovis från församlingen

Månadsvis

 • Ekonomiassistent bokför föregående månad fram till 5:e i nya månad och påbörjar sedan avstämningar.
 • Ekonom gör avstämningar, hanterar anläggnings- och gåvoregister samt gör uppdateringar av användare och personalregister innan månadsrapporter skickas ut.
 • Vårt mål är att skicka ut månadsrapporter senast den 15:e, undantag sommarperioden
 • Deklaration av energiskatt görs på Skatteverket månadsvis, i regel av administratör i församlingen
 • Arbetsgivardeklaration hanteras av ekonomiassistent
 • Påminnelser kundfakturor skickas den 15:e av ekonomiassistent
 • Ekonomiassistent bokför KOB-nettning, begravningsavgift och lönefil månadsvis

Undantag kan uppkomma vid till exempel semesterperiod eller helgdagar, se avvikande öppettider.​​

Årsvis

 • 30 april: Sista dag för kyrkorådet att underteckna årsredovisningen
 • 30 april: Sista dag för registrering av Ekonomisk redogörelse till SCB
 • 30 juni: Sista dag för fullmäktige att fastställa resultat- och balansräkning samt ta beslut om ansvarsfrihet
 • 1 juli: Sista dag för inlämnade av inkomstdeklaration, ekonom upprättar och skickar till församlingen för underskrift senast mitten av juni
 • 31 oktober: Sista dag för kyrkorådet att fastställa budgetförslag. Samma dag är sista dag för Controller att registrera kyrkorådets förslag till kostnadsunderlag för begravningsverksamheten i KOB
 • 14 november: Sista dag för kyrkofullmäktige att besluta om budget, kyrkoavgift och kostnadsunderlag för begravningsverksamheten. Samma dag är sista dag för Controller att registrera beslutad kyrkoavgift och föreslaget kostnadsunderlag för begravningsverksamheten i KOB
 • KAE ansökningar och rekvirering hanteras av ansvarig i församlingen enligt datum från Fastigheter och kulturarv.

Avvikande öppettider

Vi har normalt personal på plats alla vardagar när stiftskansliet är öppet. De återkommande avvikande öppettider som finns listas här.