Foto: GettyImages-1178808605

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Alla enheter inom Svenska kyrkan ska övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) senast 1 januari 2024. Under kursen går vi igenom vad VBA är, vad ni behöver göra inför övergången och hur arbetet kommer fortlöpa därefter. Tis 14 feb och tis 25 apr 2023 9.00, Göteborg

Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett nytt sätt att redovisa våra arkiv där det finns utrymme för att redovisa både de digitala och analoga handlingarna vi hanterar i vår verksamhet. Kyrkostyrelsen har beslutat att övergången ska ske hos alla enheter senast 1 januari 2024.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med arkivfrågor i församling eller pastorat. Under kursen går vi igenom den verksamhetsbaserade arkivredovisningens olika delar och tillvägagångssätt för att ta fram dessa. Vi går också igenom vad som behöver göras inför övergången vad gäller beslut och avslutande av den tidigare arkivredovisningen samt hur arbetet kommer fungera framledes.

Detta är ett fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Tis 14 februari 2023 9.00–12.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 31 januari 2023

Tis 25 april 2023 09.00–12.00, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 10 april 2023