Foto: Ikon

Verksamhet

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

Stiftets församlingar lever ett rikt och mångfacetterat liv. För att stödja detta liv arbetar stiftsorganisationen med många olika frågor; främjandearbetet rymmer allt från arkivfrågor till överläggningsdagar.

Stöd till församlingar

Stiftets församlingar lever ett rikt och mångfacetterat liv. För att stödja detta liv arbetar stiftsorganisationen med många olika frågor; främjandearbetet rymmer allt från arkivfrågor till överläggningsdagar.

Alla är välkomna till kyrkan. Du kan fundera över stora och små frågor tillsammans med andra, engagera dig som ung ledare, ideell eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Du är självklart med och bestämmer vad vi ska hitta på.

Unga

Alla är välkomna till kyrkan. Du kan fundera över stora och små frågor tillsammans med andra, engagera dig som ung ledare, ideell eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Du är självklart med och bestämmer vad vi ska hitta på.