Foto: Ikon

Verksamhet

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.