Foto: Maria Bergendahl

Varför ska vi satsa på gemensamma kampanjer?

Att satsa på de gemensamma kampanjerna är en kraftfull, kostnadseffektiv och enkel metod för att nå ut till fler människor och stärka Svenska kyrkans synlighet. Att satsa på gemensamma kampanjer har flera fördelar jämfört med att göra egna kampanjer.

Att ansluta sig till gemensamma kampanjer är en kraftfull metod för att nå ut till fler människor och öka synligheten för Svenska kyrkan. Genom att delta i gemensamma kampanjer kan församlingar och pastorat dra nytta av en rad fördelar jämfört med att genomföra egna kampanjer. Här är några anledningar:

Starkare röst: Genom att samarbeta kan vi skapa en starkare röst i samhället, så även när det gäller kampanjer. En gemensam kampanj med flera deltagare får ett större genomslag än flera mindre kampanjer som agerar oberoende av varandra.

Dela kostnader: Genom att samarbeta kan vi dela kostnaderna för marknadsföring och andra utgifter. I sociala medier läggs exempelvis en enda större bokning istället för flera mindre som då driver upp priserna för varandra. Vi kan även få ett bättre pris när vi köper större volymer. Det kan göra det möjligt att genomföra en större kampanj med en högre budget än vad varje församling skulle kunna göra på egen hand.

Dela resurser: Att samarbeta gör det möjligt att dela resurser som tid, expertis och kreativitet. Istället för att varje enhet skapar material från grunden så delar man på gemensamt framtaget underlag och frigör arbetstid som istället kan läggas på exempelvis implementering. Man får också tillgång till material som är väl underbyggt genom exempelvis referensgrupper, något som kan vara svårt att göra på egen hand.

Ökad synlighet: Att delta i en gemensam kampanj kan också öka synligheten för ens egen enhet eller företag. Genom att synas tillsammans med andra under ett och samma budskap kan man dra nytta av andra enheters marknadsföring och nå ut till en större publik än vad man skulle kunna göra på egen hand.

En av de största fördelarna med att ansluta sig till en gemensam kampanj är att man kan dra nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten hos de olika deltagande parterna. Det innebär att man får tillgång till expertis och resurser som man annars kanske inte skulle ha råd med eller möjlighet att skaffa på egen hand. Dessutom kan det vara kostnadseffektivt att delta i en gemensam kampanj, då kostnaderna kan delas på flera parter och genom att vi kan upphandla större volymer kan vi få bättre priser.