Foto: GettyImages-1272084793

Vänstiftskonferens i Berlin

Inom ramen för vänstiftsrelationen med Berlin planeras en konferens i vår för 10–15 deltagare, för att öka den ömsesidiga förståelsen ute i våra respektive församlingar, dels under själva resan dels genom att förmedla upplevelserna efteråt. 26 apr-2 maj 2023, Berlin

Vårt vänstift i Tyskland heter EKBO Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, och vi har mycket att lära oss av varandras likheter och olikheter. Vi har ett fungerande utbyte av Ung resurs, men många svenska församlingar reser till Berlin utan att ta kontakt med vänstiftet. Det finns utrymme för ökat utbyte på många områden och för vänförsamlingsrelationer.

För att fördjupa relationerna inbjuds vi till en konferens genom Berliner Missionswerk, som håller i stiftets utlandskontakter. Vi samlas kring en rad angelägna frågor och inkvarteras på hotell i Berlin. 

 • Sekularisering och kyrkans och församlingars tankebanor kring detta.
 • Minnesarbete, t ex med s k Stolpersteine, för att lyfta fram de människor som nazisterna ville utplåna.  
 • Relationen mellan kyrkans anställda och volontärer. 
 • Vad betyder “det allmänna prästadömet” som Martin Luthercitat och anspråk i denna kontext? Hur lutherska är vi?
 • Migrationsarbete och metoden kyrkoasyl.
 • Körutbyte och musiknätverk.
 • Doparbete i vår teologi och pastorala praxis.
 • Fredsarbete utifrån Friedensethik 2022 och om hur vi kan bli fredsstiftare.
 • Spiritualitet, t ex Frälsarkransen

Resesällskapet väljs ut så att en god spridning uppnås, både geografiskt i stiftet och åldersmässigt. Deltagare får förbinda sig att engagera sig långsiktigt i vänstiftsrelationen, med några informationstillfällen i början och fortsatt som kontaktpersoner. 

En förberedande fortbildning genomförs under ett par halvdagar eller en heldag. OBS! Dessa fortbildningstillfällen är inte planerade ännu, men kommer att ligga i februari eller mars.

Läs mer om vänstiftet här på Göteborgs stifts hemsida.

5500 kr 
Tågresa och hotellrum med frukost ingår

Ons 26 apr–tis 2 maj 2023, inkvartering på hotell i Berlin
Tre förberedande kurstillfällen (två halvdagar och en heldag, datum publiceras senare), Sverige

Anmälan sker i två steg

 1. Intresseanmälan per e-post till anders.stenback@svenskakyrkan.se senast den 31 jan 2023. Där anges också om man vill kvarstå på reservlista för att ev få en plats om någon av de antagna får förhinder.
 2. När beslut om resenärer fattats utifrån representativt urval kommer besked i svarsbrev. De som blivit antagna får då fylla i ett deltagarformulär via den länk som medföljer.