Vänstiftet ELCSA-ED i södra Afrika

Det östra stiftet av Evangelical Lutheran Church in Southern Africa ELCSA-ED - ett av våra vänstift.

Bakgrunden till vänstiftsavtalet

2003 undertecknades formellt ett vänstiftsavtal mellan Göteborgs stift och ELCSA-ED, men kontakterna mellan de bägge stiftet är äldre än så. ELCSA-ED leds biskop Absalom Mnisi och består av två kontrakt, med sex pastorat vardera.

Pastoraten består av 4-5 församlingar och man försöker ha en präst i varje pastorat, vilket dock ej är möjligt idag. Ett av kontrakten omfattar den sydafrikanska provinsen Mpumalanga och kallas ofta för IGWA. Det andra kontraktet omfattar kungadömet Swaziland (eller eSwatini som är det officiella namnet sedan 2018) , i vars huvudstad Mbabane stiftscentret ligger. 

Vänstiftsarbete och vänförsamlingar

Vänstiftsarbetet består bland annat i att skapa mötesplatser för att utbyta erfarenheter av vad det innebär att vara i så olika kontexter och med så olika förutsättningar. Heliga trefaldighets dag är den dag vi kommit överens om att särskilt be för varandra.

Romelanda församling i Göteborgs stift har sedan flera år en vänförsamlingskontakt med pastoratet Entombe i Sydafrika och Backa församling etablerade 2010 ett vänförsamlingsskap med pastoratet Mbabane.

Intresse finns av att knyta fler kontakter mellan församlingar/pastorat i Göteborgs stift och i ELCSA-ED. 

Mänskliga möten och projekt

Vänstiftssamarbetet utgörs framförallt av relationer och mänskliga möten, men Göteborgs stift stödjer också sedan ett antal år två olika projekt i ELCSA-ED: HIV-arbetet som sker i IGWA-kontraktet samt en fond för utbildning i det swaziska kontraktet.

Om ELCSA-ED

ELCSA-ED är det minsta och yngsta stiftet av de sju stiften som utgör Evangelical Lutheran Church in Southern Africa, ELCSA. Kyrkan är resultatet av mission från USA och Europa sedan 1800-talet. Sedan 50-talet bestod den av fem regionala kyrkor, där den sydöstra regionen var resultatet av missionsorganisationers verksamheter med rötter i Berlin, Norge, USA, Sverige och Hermannsburg (Tyskland). 1975 förenades regionerna till det nuvarande ELCSA, som med sina drygt halv miljon medlemmar är den största lutherska kyrkan i Sydafrika. De flesta av de lutherska kyrkorna i södra Afrika ingår sedan 1991 i Lutheran Communion in Southern Africa, LUCSA.

I dokumentet ”Sammanfattning av situationen i Swaziland”  hittar du information om situationen i den swaziska delen av stiftet, som påverkas starkt av den pågående krisen i landet.

Sedan 2 februari 2022 har protesterna mot den absoluta monarkin börjat övergå i uppror, med angrepp mot kungens institutioner.

Aktuella satsningar

Vi växer i förståelse och uppmuntras när vi delar utmaningar och möjligheter som ligger framför oss och utifrån olika teologiska perspektiv. Nu uppdateras avtalet och det praktiska utbytet förnyas på flera sätt.

Biskop Zwanini Shabalala

Vigningsgudstjänsten för biskop Shabalala ägde rum lördagen den 17 september 2022 på arenan University of Eswatini Sports Emporium i Manzini och leddes av kyrkans ärkebiskop NkosiNathi Myaka.

Kokbok på gång! 

Majs, bönor och pumpa hör till basfödan i vårt vänstift, Östra stiftet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i södra Afrika. Nu har Basizikazi, kvinnorörelsen i denna kyrka, gjort ett förslag till en kokbok så att vi kan få lära oss mer om deras matkultur och även pröva på en del spännande recept.