Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valspråk och vapensköld

Mitt valspråk, ”Mitt ibland er”, är hämtat från Johannesevangeliet 1:26: ”Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig”, ur Johannes döparens ord om Jesus från Nasaret. Mitt i livet, mitt i samhällsvimlet, i skapelsens mitt är Jesus Kristus redan närvarande.


Sekundärt anknyter valspråket till Jesu löfte i Matteusevangeliet 18:20, ”Varhelst två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”. Kristus är närvarande i människovimlet och har samtidigt på ett särskilt sätt knutit löftet om sin närvaro till den närhet och täthet som finns i gudstjänstens samling.

Slutligen talar valspråket om hur jag som biskop och broder vill vara närvarande mitt i livets ström, ”mitt ibland er”.

Min personliga vapensköld ska framställa en flod, ett vattenflöde. Bilden av floden anknyter primärt till valspråkets bibelord, Joh. 1:26, som utspelas vid floden Jordan. Vidare finns hela den bibliska typologin knuten till floden och som speglas i psalmbokens nr 386, ”Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här.”

Personligt anspelar floden eller älven på Göta älv, en historisk pulsåder i Göteborgs stift. Vid strandkanten av Göta älv byggde min farfars far ett litet torp vid Eckerna. Eckerna har också givit namnet Eckerdal som min farfar, folkskolläraren Martin Eckerdal först antog.

Fisken vid floden är den urkristna symbolen för de kristna, byggd på initialerna för bekännelsen ”Jesus Kristus, Guds son, frälsare” som på grekiska blir just fisk.

Konstnären bakom vapenskölden heter Ronny Andersen.