Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valspråk och vapen

"Vår Gud bär sår" tog Susanne Rappmann som sitt valspråk, när hon vigdes till biskop 4 mars 2018. Hon blev då Göteborgs stift 24:e biskop sedan 1665.

Valspråk och vapensköld

”Vår Gud bär sår”

– Tron på en Gud som delar människans sårbarhet hör till det mest hoppfulla jag vet, säger Susanne Rappmann.

Valspråket är inspirerat av Ylva Eggehorns dikt No other God has wounds och är medvetet mångtydigt. Där ryms tankar om Jesus Kristus som bär egna och andras sår. En medlidandets och försoningens Gud, som inte bara är märkt på korset utan också som uppstånden. Det är genom att se och ta på Jesu sår som den tvivlande lärjungen Tomas känner igen sin Mästare.

Korset är centralt i kristen tro och finns i vapensköldens mitt. I två av fälten finns Göteborgs stiftsvapen, som består av en triangel som symboliserar Treenigheten omgiven av strålkransen av en sol. Solens strålar påminner om att allt liv utgår från Gud.

I de två andra fälten finns mitt personliga vapen – ett veteax. Det symboliserar uppståndelsen och det trotsiga hoppet. Det hämtar sin näring i påskens mönster genom död till liv och från Jesu ord i Johannesevangeliet 12:24 Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det riklig frukt.  

– Det mogna axet är nära förbundet med mitt valspråk. Tillsammans ger de uttryck för en viktig paradox; nämligen att sårbarheten är Guds styrka.

Men veteaxet för också tankarna till det skånska jordbrukslandskap där jag växte upp. Där lärde jag mig respekt för det levande och förundran över årstidernas växlingar.

Dikten No other God has wounds finns i Ylva Eggehorns diktsamling Till en ny jord (1977) Stockholm: Bonniers.

Konstnären bakom vapenskölden heter Henrik Dahlström, Riksarkivet.