Välkomsthögtid för nyutexaminerade kyrkomusiker och församlingspedagoger.
Foto: Torgny Lindén

Biskop Susanne välkomnade kyrkomusiker och församlingspedagog 2021

Den 8 juni 2021 välkomnade biskop Susanne Rappmann två kyrkomusiker och en församlingspedagog som fått ut sin examen.

Tisdagen den 8 juni, i Göteborgs domkyrkan, välkomnades de kyrkomusiker och den församlingspedagog från Göteborgs stift som fått ut sin examen. Det skedde i en mässa som leddes av biskop Susanne Rappmann.

De som välkomnades är kyrkomusikerna Cecilia Odenman, som har tjänst i Brämhults församling i Borås i Skara stift, och Linda Payerly, som har tjänst i Veddige församling, samt församlingspedagogen State Lycke, som har tjänst i Sankt Johanneskyrkan i Göteborgs kyrkliga stadsmission.

I sitt tal till de nyutexaminerade utgick biskop Susanne från Lukasevangeliets kapitel 14 där Jesus berättar liknelsen om de människor som ursäktade sig och inte ville komma till gästabudet, och då istället människor från vägar och stigar bjöds in. 

Vi har svarat ja på inbjudan och vi vågar kliva över kyrktröskeln. Men känner vi oss trygga och säkra i de sammanhang vi är? Det finns sammanhang där jag är självklar och det finns sammanhang där jag känner mig felplacerad. Desto viktigare då att vi som kyrka och särskilt vi som är anställda gör vad vi kan för att vår gemenskap ska dofta av himmelriket. 

Idag har vi två musiker och en pedagog på väg in i tjänst i kyrkan och vi är glada att ni tar er an det här uppdraget. Det här fantastiska uppdraget att berätta om ett gudsrike som är öppet för alla. Och att få lov att skapa sammanhang i kören eller i de grupper av människor som jag möter. Där jag får lov att känna mig trygg. Där jag får växa  som människa och där jag hittar ett sammanhang där jag får känna att här hör jag hemma.

Ju fler sådana sammanhang vi kan skapa desto lättare blir det att andas som människa. Och desto bättre samhälle får vi. Det är ingen enkel uppgift, det vet var och en som har försökt. Men det gör inte saken mindre angelägen. Det hör till kyrkans uppgift att vittna om Guds rike. Att ge människor smak för himmelriket. Att vara lika generös i sin inbjudan som Gud är och likt Jesus ha ett särskilt öga för den som inte tror sig vara inbjuden, som inte tror sig ha något att bidra med.