Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkoantikvarisk ersättning: introduktion

Kyrkoantikvarisk ersättning är en statlig ersättning för vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen. Kursen är en introduktion till KAE och tar upp regelverk och villkor, vad du kan ansökan för och hur processen går till. Tillfället vänder sig till dig som förvaltar kyrkor och kyrkliga inventarier. Tis 6 sep 2022 13.00, digitalt

Denna digitala kurs är en övergripande genomgång av den kyrkoantikvariska ersättningen. Du får svar på frågor om varför ersättning finns och hur den samspelar med vår kulturmiljölagstiftning (KML 4 kap). Vilka byggnader, inventarier och åtgärder kan ersättningen gå till och inte, vilka underlag krävs för att skapa en ansökan och hur kommer jag igång. 

Kursen är framtagen för dig som ansvarar för, planerar och ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning. Den rekommenderas främst till dig som är ny i din roll som lokal KAE-handläggare och för dig som vill få en uppdatering och repetition.

Kursen är en del i en serie om tre utbildningar avseende KAE. Utbildningarna är fristående och du väljer själv vilka delar som är intressanta för dig.

Kursledare är Elin Lif och Linda Denlert, stiftsantikvarier vid Göteborgs stift.

Kostnadsfritt

Tis 6 september 2022 13:00-15:00, digitalt
Anmäl dig här senast den 30 augusti 2022