Upplev kyrkan i globala Syd!

Ta chansen! Upplev kyrkan i globala Syd! Res ut eller bjud in! Stipendier att söka senast den 30 april, 2024.

Göteborgs Stifts Missionssällskap erbjuder Göteborgsstiftare att söka stipendier för att - genom egen resa eller inbjudan av medkristna - ge möjlighet till inspiration och ökad kunskap inom ett lokalt sammanhang i kyrkan i Afrika, Asien eller Latinamerika.

Stipendiet ges i första hand till

• ungdomar för utbildning eller fortbildning för arbete i kyrka eller mission och som under en längre tid avser studera eller arbeta i ett lokalt kristet sammanhang.
• grupper i stiftet, som planerar studieresa som en del av en utbildningssatsning, gärna som en del av ett ömsesidigt utbytesprogram med kyrkor eller ekumeniska organisationer.
• grupper i stiftet vilka planerar att inbjuda enskilda eller grupper från kyrkor eller ekumeniska organisationer i globala Syd till besök eller arbete i församling, stift eller ekumenisk verksamhet inom stiftet.

Resa eller inbjudan

• skall vara väl förberedd och äga rum någon gång mellan juni 2024 och december 2025, samt ingå i en informations-, utbildnings- eller utbytesverksamhet
• skall bidra till att öka förståelsen mellan olika kyrkor, kyrkotraditioner, religioner och/eller kulturer
• skall på lämpligt sätt följas upp med förmedling av information, intryck och upplevelser
• stipendier ges inte efter att en resa/inbjudan har genomförts

Till ansökan bifogas:

• syfte och plan för resa/inbjudan med angivande av kostnader och tänkt finansiering
• rekommendationsbrev från präst eller annan anställd i Svenska kyrkan
• uppgift om på vilket sätt ett eventuellt stipendium skall utbetalas
• förbindelse att inkomma med skriftlig rapport till Missionssällskapet så snart resan/inbjudan genomförts

Ansökan sändes till

Göteborgs Stifts Missionssällskap,
c/o Gustaf Ödquist,
Örgryte Stomgata 75,
412 67 Göteborg

eller e-post: gbgsmissionssallskap@gmail.com