Foto: Getty Images

Uppdrag förtroendevald: Ditt och vårt gemensamma uppdrag

Diakoni är enligt Kyrkoordningen en del av församlingens grundläggande uppgift. Men vad är egentligen diakoni och vem ska göra det? Kursen har som mål att lära dig mer om begreppet diakoni och inspirera dig både i ditt specifika uppdrag som förtroendevald, men också som en del av församlingen och vårt gemensamma uppdrag. Tisdag 12 mar och onsdag 20 mar 2024 18.00, digitalt