Foto: Getty Images

Uppdrag förtroendevald: Kyrka i tider av förändring utifrån luthersk kyrkosyn

Under våren får du som förtroendevald möjligheten till fördjupning i kyrkans uppdrag. Svenska kyrkan är en apostolisk, evangelisk och luthersk kyrka vilket säger något om vår kyrkas identitet och dess teologi. Hur är vi fortsatt en kyrka på evangelisk-luthersk grund i tider av förändring? Onsdag 10 apr eller tisdag 16 apr 2023 18.00, digitalt

Kyrkan har utvecklats genom olika brytningstider under historiens gång och är betydligt äldre än vår nationalstat. Former och strategier har ställts om efter skiftande förutsättningar och med en stark kyrklig identitet som grund. Vad är det egentligen som gör oss till kyrka, och vad har vi i vår lutherska kyrkosyn som kan hjälpa oss att navigera i vår tids förändringar? Kursen har som mål att ge vägledning och reflektion både i ditt specifika uppdrag som förtroendevald, och som en del av församlingen i vårt gemensamma uppdra

Anders Stenbäck, stiftsadjunkt med inriktning på internationellt arbete håller i kvällens föreläsning.

Kostnadsfritt

Onsdag 10 april 2024 18.00-20.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 29 mars 2024

Tisdag 16 april 2024 18.00-20.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 5 april 2024

Obs! Det är samma innehåll bägge gångerna