Ungresurs.nu 2022–2023

Letar du efter något meningsfullt att göra efter gymnasiet? Ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på hur det är att göra praktik i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu! Aug 2022–jun 2023, olika församlingar i Sverige eller Berlin

Som praktikant i ungresurs.nu får du ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro. Kanske har du tankar på att utbilda dig till ett yrke inom kyrkan? Eller du kanske vill göra något meningsfullt medan du funderar över vad du egentligen är intresserad av? Under praktikåret blir du en extra resurs i församlingen och du får en handledare som stöttar dig. Det betyder att du inte ersätter ordinarie personal. Praktikperioden pågår under ett läsår, från augusti till juni. Deltagarna medverkar också vid 18 kursdygn vid Helsjön folkhögskola alternativt Älvsbyns folkhögskola.

Dina uppgifter kan se olika ut i olika församlingar, men många praktikanter deltar i verksamheter för barn och unga. Du kan till exempel också delta i körer, i verksamheter för äldre, eller utföra vaktmästaruppgifter. Du anger själv i din ansökan vilka typer av uppgifter du är intresserad av.

Ungresurs.nu är samtidigt en möjlighet för församlingen att få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet. Ungresurs.nu är också en viktig möjlighet för rekrytering till yrken i Svenska kyrkan.

0 kr för praktikanter
Boende och praktikersättning ingår

9 000 kr/termin och uppåt för pastorat/församling
Kostnad varierar beroende på praktikersättning, lön etc. Mer info på ungresurs.nu. Kan eventuellt justeras.

Augusti 2022–juni  2023,​ ​​olika församlingar i Sverige eller Berlin
Församlingar anmäler intresse här senast den 15 februari 2023
Praktikanter ansöker här senast den 15 april 2023