Två unga kvinnor sitter vid en putsad vägg.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Ungas psykiska hälsa: utbildningar

Den psykiska ohälsan bland unga är stor. Vi erbjuder tre fristående utbildningstillfällen där du får möjlighet att fördjupa din förståelse och kunskap kring hur psykisk ohälsa påverkar den unga människans liv, vilka konsekvenser den kan få och verktyg att jobba praktiskt med existentiella frågor med unga. Syftet med kursdagarna är att stärka deltagarnas kompetens att möta ungdomar i samtal, enskilt eller i grupp. Fre 10 mar, Göteborg, tor 27 apr, Göteborg och 5-6 okt 2023 Ljungskile.

Kyrkans uppdrag att möta ungdomars existentiella behov

Kyrkan har en bred barn- och ungdomsverksamhet, där vi möter ungdomar bland konfirmander, musikverksamhet, ungdomsgrupper, unga ledare mm men även i skola och i samarbete med andra organisationer. Under denna kursdag får vi reflektera kring kyrkans uppdrag att möta ungdomars existentiella behov och tillsammans upptäcka vår kyrkas många olika resurser och möjligheter att vara den plats som kan ta emot de existentiella frågorna. Fred Wrangel , Församlingspedagog i Katarina församling, Psykosyntesterapeut och 12-stegs sponsor. Fre 10 mar 2023, 9.30, Göteborg

Att möta unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller psykisk ohälsa

En dag med fokus på att få en ökad förståelse och kunskap kring ungdomars psykiska hälsa och ohälsa, det kan vara allt från ångestproblematik till dålig självbild. Tor 27 apr 2023 9.30, Göteborg

En ung kille med keps och kedjor runt halsen.

Meningen med mig

Psykoterapeuten Christina Lloyd har tillsammans med Västerås stift tagit fram ett material med nycklar och verktyg för trygga samtal om känslor och mening. Metoden vänder sig till dig som jobbar med unga 13-20 år. Genom samtal och olika lekfulla och kreativa övningar som inkluderar hela kroppen – utforskar vi grundkänslor och existentiella meningsteman som kan vara särskilt aktuella för tonåringar. 5-6 okt 2023, Åh-stiftsgård