Typografi

Typografi är ett samlingsnamn för arbetet med att formge texter. En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all kommunikation.

Svenska kyrkans typografi behöver vara tydlig, sympatisk och stämma väl överens med den visuella identiteten i övrigt. Typografin för Svenska kyrkan är indelad i två områden: identitetstypografi och vardagstypografi.

Vardagstypografi

När du kommunicerar i din vardag, till exempel internt i brev eller digitala presentationer, använder du Times New Roman i brödtext och Arial som rubriktypsnitt. I en Powerpoint-presentation kan du använda dig av enbart Arial. Dessa typsnitt finns tillgängliga på de flesta datorer och passar därför bra om du exempelvis har en presentation som ska användas av många olika mottagare. Vill du använda identitetstypografin så går det bra, men tänk på att när du skickar digitala textfiler måste även mottagaren ha samma typsnitt för att kunna se typsnitten på ett korrekt sätt. 

Identitetstypografi

Vid produktion av externt material används Svenska kyrkans identitetstypografi:

  • Foundry Sterling (en linjär, ett typsnitt utan ”fötter”) är ett typsnitt som lämpar sig till rubriker och
    kortare texter.
  • Crimson Svk 2.0 (en antikva, ett typsnitt med ”fötter”) är ett läsvänligt typsnitt och är alltid lämpligt att välja till längre texter.

Identitetstypografi innebär att vi väljer ut ett fåtal typsnitt och arbetar konsekvent med dem i alla trycksaker och digitala produktioner. Identitetstypografin hjälper till att stärka och tydliggöra Svenska kyrkan som avsändare.

Huvudrubriktypsnitt – Foundry Sterling

Typsnittet Foundry Sterling används i kortare texter, både i tryck och digitalt. Använd gärna Foundry Sterling Light i rubriker. De måste knipas med cirka -20 och sättas med litet radavstånd. Foundry Sterling finns att hämta i Gip.

Brödtext – Crimson SvK 2.0

Vid längre brödtexter används Crimson Svk 2.0, ett typsnitt som är lätt att läsa och som ger ett klassiskt och seriöst intryck. Crimson Svk 2.0 kan även användas som rubriktypsnitt i vissa akademiska trycksaker där en antikva passar. Crimson Svk 2.0 finns att hämta i Gip.

Komplement  – Post Box

Ett typsnitt med personlighet och mjukare karaktär som lämpar sig väl som rubriktypsnitt för exempelvis ungdomsverksamhet eller mindre rubriker för informationsrutor och puffar. Typsnittet finns i två varianter, Post Box Regular har släta konturer och Post Box Rough ojämna. Det är tillåtet att använda båda varianterna. Typsnittet ska användas restriktivt och främst som ett komplement. Det kan ibland ersätta Foundry Sterling i en rubrik om ändamålet kräver en mjukare ton men ersätter aldrig Crimson Svk 2.0. Post Box ska inte användas i längre löptexter och inte heller i för små storlekar eftersom typsnittet då blir svårläst. Vi arbetar alltid versalt med Post Box. Post Box Rough och Post Box Regular går att beställa på intranätet under ”Grafisk profil”. Typsnittet är gratis.