Trycksaker och profilprodukter

Den visuella identiteten utgör ramverk för utformning av kommunikationsmaterial till stiftets alla verksamheter.

Egen profilering görs genom namn på verksamhet och budskap genom text, bild och illustration. Det ska tydligt framgå att den organisatoriska del som är avsändare är en del av en större organisation – församlingen eller pastoratet och Svenska kyrkan. Svenska kyrkan som avsändare ska alltid finnas med och vara väl synlig. Svenska kyrkan avsändaridentitet får inte förvanskas eller försvinna. Använd de mallar som finns. 

Format

Tänk alltid igenom var och hur trycksaken ska användas. Ska den delas ut och vara enkel att stoppa i fickan eller användas på en anslagstavla med mycket annan information? Här följer rekommendationer för de olika formaten.

Låna rollups och västar

Från stiftskansliet kan du låna rollups och västar med Svenska kyrkans logotyp. Det är gratis och miljövänligt att dela. Kontakta receptionen för att boka!

Pappersval

Såväl som tonläget kan påverka mottagandet av ett budskap, så är också papperskvaliteten viktig att fundera över.

Tryckeri och profilprodukter, ramavtal

Göteborgs stift har ett regionalt ramavtal med Sandstens tryckeri AB för leverans av trycksaker och profilprodukter. De uppfyller stiftets krav gällande; hållbarhet, kvalité, service och pris.