Tryckeri och profilprodukter, ramavtal

Göteborgs stift har ett regionalt ramavtal med Sandstens tryckeri AB för leverans av trycksaker och profilprodukter. De uppfyller stiftets krav gällande; hållbarhet, kvalité, service och pris.

SÅ HÄR GÖR du FÖR ATT ANSLUTA TILL RAMAVTALET

  1. Läs igenom ramavtalet: S 2020-0456 och dess bilagor.
  2. Fyll i och signera avropsavtalet.
  3. Läs igenom och signera PUB-avtalet (för säker hantering av adressuppgifter m.m.)
  4. Ta kontakt med Catarina Storm och skicka avropsavtalet och PUB-avtalet till henne. Är du redan idag kund hos leverantören så vill vi att ni ändå fyller i och signerar avropsavtalet och PUB-avtalet för att ni ska få ta del av ramavtalets villkor och priser, samt få en GDPR-säker hantering av personuppgifter.

Alla trycksaker som har en Svenska kyrkan-logotyp ska följa grafisk profil. När vi använder den stärker vi tillsammans bilden av Svenska kyrkans öppenhet, närvaro och hopp. Sandstens är väl insatta i vår grafiska profil och hjälper gärna till så att allt blir rätt. 

Du hittar alla dokument som rör ramavtalet med Sandstens här

Vill du veta mer eller få rådgivning? Kontakta mig gärna!

Catarina Storm
Sandstens tryckeri
Direkt 031-49 97 98