Meny

Påsk

På tredje dagen vänder det. I gryningen, när ljuset övervinner nattens mörker, händer det. Den tunga stenen som ligger framför graven rullas bort. Jesus uppstår. Han möter sina vänner med ord som Frid och Var inte rädda.

Den tredje dagen vände det. Döden fick inte sista ordet då och inte heller nu. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för Gud är alla levande, alltid. Det sitter liksom i våra kyrkväggar. Och det är nog därför många upplever kyrkorna som heliga och trygga. Kyrkan är en bärare av hopp, en hamn för oro, en röst i förbön och en påminnelse om att kärlekens väg är den bästa.

Hela påskens berättelse kan du läsa i bibeln, höra i gudstjänst och dela i gemenskap.

Påsken 2020