Text, rubriker och färger

Öka läsbarheten och lyft fram texten designmässigt med ingress, rubriker och listor.

I sammanhanget talar man om "scannability", det vill säga möjligheten för besökaren att snabbt avgöra om hen kommit rätt eller inte.

 • Undvik VERSALER och använd kursiv stil bara i enstaka fall för att förstärka ett sökord.
 • Färger ska inte bära information, sidan ska gå att förstå för personer som inte ser färger.
 • Skriv tydliga och beskrivande rubriker.
 • Formulera rubriker kring nyckelorden i texten.
 • Skriv de viktigaste orden i en rubrik först i ingressen, sedan fullföljer du rubriken med det viktigaste i texten.
 • Locka till läsning i ingressen och låt den vara en intresseväckande inledning som samtidigt ger en översiktlig bild av textens innehåll.
 • Gör uppräkningar i listform (länklistor etc.): de fångar ögat effektivt.
 • Styckesindelning- "En tanke - ett stycke" är en bra regel. Långa förklaringar eller resonemang kan alltid delas upp i mindre delar, som bygger på varandra men ändå är avslutade.
 • Undvik längre text i kursiv stil, aldrig understrykning.
 • Använd de färger som finns med i den grafiska profilen.

Rubriknivåer

 • Skilj på den visuella och strukturella presentationen.
 • Använd rätt rubriknivå (mellanrubrik1, mellanrubrik2 och normal).